• Autor
    Ivo Popek
  • Termín
    21.8. – 19.9. 2023
  • Umístění
    Malá galerie

 

Ivo Popek o sobě k výstavě:

Mezi léty 2019 – 2023 jsem na fotografiích zachycoval situaci, kdy se - kdysi živé nákladové nádraží Na knížecí - proměnilo v prázdný prostor, který teď právě prochází zásadní proměnou. Na některých snímcích jsou pohledy a průhledy, které s výstavbou mizí. Není v tom nic staromilského, jen snaha zachytit a uchovat ten stav „před“ - pro budoucnost. Každá doba, každý prostor mají svoji poetiku. V části obrázků jsme na osobním smíchovském nádraží vytvářeli situace, evokující spojení Smíchov – Anděl.