• Autor
    Jitka Hrubá Vacková
  • Termín
    21.7. – 19.8. 2023
  • Umístění
    Malá galerie

Jitka Vacková pracuje jako učitelka v mateřské škole, ve volném čase se věnuje hlavně olejomalbě. 

Ve svých obrazech se snaží o zachycení harmonie a krásy přírody a vytvoření pocitů pohody a radosti.


Na výstavě s názvem „Svět je kulatý“ představuje dvě oblasti své současné tvorby. První z nich je věnována milované Praze, kde autorka trávila podstatnou část svého dětství a mládí. Můžeme spolu s autorkou prostřednictvím jejích obrazů navštívit známá i méně známá místa současné Prahy od Vltavy, přes Bertramku, Vyšehrad až po Josefov.
V druhé oblasti tvorby, která dala také název celé výstavě, pracuje autorka s jedním se základních tvarů, který odkazuje na podstatu celého Vesmíru, světa, který nás obklopuje a jehož jsme součástí. V různých podobách, kombinacích, někdy i nečekaných souvislostech a kombinacích barev nás tak vždy provází koule a kruh.