• Perex
    Obrázky dětských autorů – vítězů soutěže Malířská paleta, potěší a pohladí na duši.
  • Termín
    19.1.2023 - 21.2.2023
  • Umístění
    Malá galerie

Vítězné práce byly představeny veřejnosti na výstavě v malé galerii Portheimky.

Obrázky dětských autorů – vítězů soutěže Malířská paleta, potěší a pohladí na duši.

Soutěž se zúčastnily děti v těchto kategoriích: od 5 do 8 let, od 9 do 12 let a od 13 do 16 let. 

Letošním tématem byly vztahy mezi lidmi, pomoc, solidarita, soucit i štědrost, které jsou důležité. Děti měly za úkol znázornit, jak si představují pomoc lidem, zvířatům, kamarádům i jiným národům. Umění pomáhá spojovat lidské osudy a je cestou ke svobodnému myšlení.