• Autor
    MUDr. Stejskalová
  • Termín
    20.6. – 19. 7. 2023
  • Umístění
    Malá galerie

Michaela Stejskalová pracuje jako lékařka, ve volném čase se věnuje malbě a keramice.

Maluje věci, lidi a zvířata, které ji obklopují. Nesnaží se o realistické ztvárnění, o dodržování proporcí a perspektivy, naopak mnohdy absenci perspektivy zdůrazní a díky tomu její obrazy působí jako díla naivních malířů, přestože autorka by se takovému zařazení bránila. Obrazy jsou většinou v pastelových barvách a snad právě proto vyvolávají příjemné pocity. Maluje akrylem na plátno, sochy jsou ze šamotové hlíny.